2741038470,2741181066 Ισθμός Κορίνθου - Γαλότα, Κόρινθος dimitrischalkias@hotmail.com